בלמים אופנוע וקטנוע – וידאו טכני

סרטונים בנושא בלמים

 איך עובדת מערכת הבלמים

הבעיתיות במערכת הבלמים באופנוע

 

 

 בדיקת נוזל הבלם ואיך לבחור

 החלפת נוזל הבלם באופנוע

 :

 

 לעוד סרטונים טכניים:
מנוע הילוכים והינע | שרשרת | מערכת דלק | חשמל | שילדה מזלג והיגוי | בלמים | צמיגים | בדיקות תקופתיות

סרטונים בנושא שרשרת האופנוע

בדיקת מתח שרשרת אופנוע

בדיקת בלאי שרשרת