ביטוח אופנוע, קטנוע, אופנועים, קטנועים

כ- 4.4% מכלל הנהגים בארץ נוהגים בכלי רכב דו גלגלי.
ככל הנהגים, נדרשים גם רוכבי האופנועים והקטנועים לרכוש פוליסת ביטוח רכב חובה, וחלקם אף בוחרים לרכוש פוליסת ביטוח מקיף לרכב או פוליסת ביטוח צד ג'.
למרות נתונים אלו, מוצאים עצמם נהגי רכבים דו גלגליים רבים נודדים בין חברת ביטוח אחת לשנייה בניסיון למצוא חברת ביטוח שתהיה מוכנה לבטח אותם, וחלקם נאלצים לפנות לבסוף לחברת הפול על מנת לרכוש פוליסת ביטוח קטנועים – חובה בלעדיה אינם רשאים לנהוג ברכבם.

רוכבי אופנועים רבים רוכשים פוליסת ביטוח חובה בלבד כיוון ומחירי ביטוח מקיף לאופנוע הופכות את עלויות אחזקת רכב של אופנועים ליקרות במיוחד, ולעתים אף לא משתלמות כלכלית, למרות יתרונם של האופנועים בחסכון בדלק, במציאת חנייה, ובצמצום העומס בכבישים.

הרפורמה בביטוחי האופנועים

עד לשנת 2008, כאשר התרחשה תאונה בין כלי רכב דו גלגלי וכלי רכב פרטי, כיסוי הוצאות הטיפול בנפגעים התחלקו באופן שווה, חצי בחצי, בין פוליסת הביטוח של בעל הרכב הפרטי לבין פוליסת הביטוח של בעל הרכב הדו גלגלי.
מאז שנת 2009 השתנה אופן החישוב, ונקבע כי במסגרת כיסוי ההוצאות, רק 25% מהעלות תיפול על חברת הביטוח שביטחה את הרכב הדו גלגלי, ואילו חברת הביטוח שביטחה את הרכב הפרטי נדרשת לכסות 75% מההוצאות.
רוכבי האופנועים ציפו כי שינוי זה יביא להוזלת פוליסות ביטוח החובה עבור אופנועים, אולם בפועל מחירי פוליסות אלו המשיכו להתייקר, ואף אושר לחברות הביטוח לייקר, גם לאחר הרפורמה, את מחירי ביטוח חובה לאופנועים ב-15% נוספים.

רוכבי אופנועים נאלצים לשלם סכומים גבוהים פי כמה מנהגי הרכבים הפרטיים עבור פוליסות ביטוח חובה שברשותם, דבר אשר גרר גל מחאה חריף והביא לצעד שני ברפורמה של ביטוחי האופנועים.
בצעד זה נקבע כי ביטוח לכלי רכב דו גלגליים יהיה דיפרנציאלי, כנהוג בקרב פוליסות ביטוח לרכב פרטי.
משמעות הדבר היא כי נהגים ותיקים, מבוגרים וזהירים אשר יכולים להוכיח העדר תביעות בשנים האחרונות יזכו להנחות ניכרות ברכישת פוליסת ביטוח רכב.

אופנועים הוא כלי רכב זול יחסית למכונית אולם עדיין כלי יקר. בגלל מבנה האופנוע, קל לגנוב אופנועים וגם קל לפרק מהם רכיבים.
גל הגניבות של אופנועים וחלקי אופנועים הביא לעליית הסיכון אותו נוטלות על עצמן חברות הביטוח בבואן לבטח אופנועים בביטוח מקיף. כיוון וגובה הסיכון שנוטלת חברת הביטוח עומד ביחס ישר לגובה הפרמייה ודמי ההשתתפות העצמית, מחיר הביטוח המקיף לאופנועים גבוה.

הסיכון המוגבר לחברות הביטוח אינו מסתיים בנזק לרכוש: רוכבי אופנועים אמנם מונים כ- 4.4% מכלל הנהגים, אולם הם מהווים כ- 11% מכלל נפגעי תאונות הדרכים.
גם בקרות תאונה קלה יחסית, רוכב האופנוע נותר כמעט ללא הגנה והפגיעה בו היא לכן גדולה יותר. סיכונים אלו מעלים את מחירי פרמיות ביטוח החובה עבור אופנועים.

מה קורה במצב שחברות הביטוח מסרבות לבטח נהג אופנוע

רוכבי אופנועים רבים מוצאים את עצמם מכתתים רגליהם בין חברות ביטוח שונות כאשר הם זוכים לסירוב בניסיונם לרכוש פוליסת ביטוח חובה לאופנוע שברשותם.
כיוון וחלה חובת רכישת פוליסה כזו על הנהגים, מצא המחוקק פתרון המאפשר לרוכבי אופנועים ומסורבי ביטוח חובה נוספים לרכוש ביטוח חובה, בפרמיות יקרות במיוחד. מדובר בחברת הפול, שהיא תאגיד של חברות הביטוח.
תאגיד זה מוכר פוליסות ביטוח חובה לכל דורש, בפרמיות יקרות. תאגיד הפול עובד תמיד בהפסדים כיוון והנהגים המבוטחים במסגרת זו הם הנהגים המועדים ביותר לפגיעה, וחברות הביטוח כולן סופגות הפסדים אלו באופן יחסי לגודלן ואחוז השתתפותם בתאגיד הפול.